Tumblelog by Soup.io
 • Emisja
 • opheliac
 • just-breathe
 • passionative
 • Americanlover
 • fajnychnielubie
 • chwilepozniej
 • nietaknie
 • joyce-james
 • fearoflove
 • orgasmicpie
 • ohshit
 • sexzrekinem
 • bylejaka
 • dada69
 • sbas
 • blackmilk
 • bezczas
 • myselfwonderland
 • anttonine
 • freska
 • tove
 • tereska
 • nomadicsoul
 • niepotrzebnaprzygoda
 • Magnolia11
 • blueeyes88
 • ulepszaj
 • persewona
 • insuffferable
 • summerkiss
 • Kashmir86
 • maardhund
 • lubiew0
 • annabellepe
 • matwin
 • Mrocznysekret
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

Reposted fromspacekaptn spacekaptn viapikolokolo pikolokolo
Przystanek w Skajbotach - powiat olsztyński, gmina Barczewo
Reposted fromtowo85 towo85 viajanuschytrus januschytrus
8838 e6b0 500
Reposted fromjestemzero jestemzero
7779 ac05 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaZircon Zircon
6684 3af9 500
Reposted fromJamalus Jamalus viacool-carlos cool-carlos
3455 bae4 500
Reposted frommoomins moomins viapomsa pomsa
Były dwie siostry: noc i śmierć
Śmierć większa, a noc mniejsza
Noc była piękna jak sen, a śmierć
Śmierć była jeszcze piękniejsza.
— Konstanty Ildefons Gałczyński, Ballada o dwóch siostrach
Reposted fromNataly Nataly viahormeza hormeza
9016 6013 500

- Noc jest właśnie najlepszą porą na rozmowy,
czyżby pan o tym nie wiedział? (...)

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromyourtitle yourtitle vialeksandra leksandra
1081 8f4a 500

hauntedbystorytelling:

Three young women eat spaghetti on inflatable mattresses at Lake of Capri, 1939 (AP Photo / Hamilton Wright)

Reposted fromSuzi Suzi vialeksandra leksandra
4805 de05
Reposted fromkattrina kattrina viagdziejestola gdziejestola
9508 00bb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
8451 744d 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaseaweed seaweed
8395 1e09 500
Reposted fromtfu tfu viametalfairy metalfairy
8742 c61d 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viasucznik sucznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl