Tumblelog by Soup.io
 • kortufka
 • Emisja
 • opheliac
 • just-breathe
 • passionative
 • Americanlover
 • fajnychnielubie
 • chwilepozniej
 • nietaknie
 • joyce-james
 • fearoflove
 • orgasmicpie
 • ohshit
 • sexzrekinem
 • bylejaka
 • dada69
 • sbas
 • blackmilk
 • bezczas
 • myselfwonderland
 • anttonine
 • freska
 • tove
 • tereska
 • nomadicsoul
 • niepotrzebnaprzygoda
 • Magnolia11
 • blueeyes88
 • ulepszaj
 • persewona
 • insuffferable
 • summerkiss
 • Kashmir86
 • maardhund
 • lubiew0
 • annabellepe
 • matwin
 • Mrocznysekret
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

Dziękuję za to co było. Przepraszam za to czego nie będzie. 
— 212
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
Leżałam na podłodze, patrzyłam w sufit i płakałam jak dziecko. Wiedziałam, że nie ma sensu nikomu mówić o tym, jak się czuje. Już i tak uważali mnie za dziwadło. 
7577 866a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaiammistake iammistake
Szukałem słów, których, jak zawsze, nie było.
— Witold Gombrowicz
Reposted fromhigh-hope high-hope viabylejaka bylejaka

November 10 2018

Do dziś najgorsze myśli nieraz mną targają, że może tak się umiera. Po prostu nie przyjdzie się, nie odpisze na list, nie podniesie słuchawki telefonu.
— Wieslaw Myśliwski, „ Ucho igielne”
Reposted fromlifeless lifeless
5114 860f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianokturnal nokturnal
1305 be52 500
Reposted fromfantik fantik viazapominanie zapominanie
9956 704c 500
Reposted fromRowena Rowena viazapominanie zapominanie
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viazapominanie zapominanie
4345 660f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaSkydelan Skydelan
3612 1cca 500
Reposted fromnutt nutt viaSkydelan Skydelan
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
2700 4933 500
Reposted frompulperybka pulperybka vianieobecnosc nieobecnosc
9519 9c77 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom vianieobecnosc nieobecnosc
Reposted fromskyscraper skyscraper viaikari ikari
6708 e53d 500
Reposted fromLuna- Luna- viaikari ikari
4338 e951
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatoffifee toffifee
3513 b0f3
Reposted fromteijakool teijakool viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl