Tumblelog by Soup.io
 • kortufka
 • Emisja
 • opheliac
 • just-breathe
 • passionative
 • Americanlover
 • fajnychnielubie
 • chwilepozniej
 • nietaknie
 • joyce-james
 • fearoflove
 • orgasmicpie
 • ohshit
 • sexzrekinem
 • bylejaka
 • dada69
 • sbas
 • blackmilk
 • bezczas
 • myselfwonderland
 • anttonine
 • freska
 • tove
 • tereska
 • nomadicsoul
 • niepotrzebnaprzygoda
 • Magnolia11
 • blueeyes88
 • ulepszaj
 • persewona
 • insuffferable
 • summerkiss
 • Kashmir86
 • maardhund
 • lubiew0
 • annabellepe
 • matwin
 • Mrocznysekret
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2018


Photographs of Bath, England x

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
5853 4005 500
0585 9be9 500
Janusz Korczak
6475 2715
Reposted fromimmaturemonster immaturemonster viapiehus piehus
7483 d3b8 500
Reposted frompiehus piehus
- Gdyby zostało mi dziesięć sekund życia w pustym, zamkniętym pomieszczeniu - odpowiedziałem. - Czekając na śmierć, właśnie to bym zrobił: pomyślał o tobie.
— Kinga Tatkowska - "Szukając tego"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapiehus piehus
Reposted fromnazarena nazarena viapiehus piehus
-Wszyscy dziś w takim biegu, a Pani? Pani nigdzie się nie śpieszy?
-Nie
-Czemu?
-Na mnie nikt nie czeka.
— znalezione
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viapiehus piehus
7541 ddaa 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
7542 aa18 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
7543 c4e1 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
Jeżeli mam mętne oczy, to nie od leków, bardziej od zła, którym jestem odurzony; ostra intoksykacja od dzieciństwa. Na tym świecie nie ma nawet skrawka świętości, a szukałem go nieubłaganie. Nie mogę uwierzyć w to, czym się stałem. Czasem tylko smutkiem zaciśnięte gardło przypomina, że mam jeszcze jakieś emocje. Nieodwracalnie uszkodzony typ, artysta bez duszy i natchnienia, miejski łowca i zbieracz, szepczący do samego siebie samotnik, diament, na którym łamią się narzędzia do szlifowania, typ z talentem, którego nikt nie dostrzeże, kwiat wyrosły na śmietniku, cień miłego, nieśmiałego chłopca, który wierzył w miłość. Kiedyś myślałem, że partycypując w złu, może uda mi się coś wyszarpać. Lepkimi od neurotyzmu łapami zabierałem to, co nie moje, mściwymi pięściami uderzałem na oślep, nabrzmiałym kutasem wykoślawiałem psychikę dziewcząt z bogatych domów, tabletkami pod językiem popełniałem biochemiczny samogwałt. Przestałem partycypować w złu, ale ono nie zniknęło, wręcz przeciwnie, ma się coraz lepiej. Tylko ja jestem bardziej wycofany, samotny, bez-nadziejny. Są ludzie, którym dane jest życie z samo-piszącym-się-scenariuszem. Smakują owoce sensu i znaczenia. Są ludzie, którzy zostają strąceni jak na pierdolonej kręgielni – i nie ma na to żadnej, dającej się logicznie wywieść przyczyny. Żadnych podróży, ciuszków, lansu, przygód, wkładanych na palec obrączek, narodzin nowego życia, awansów, kariery. Tego klucza wrzuconego między tryby chyba nie da się wyjąć. Sabotaż osobowości, braki uzębienia i pokrzywiony kręgosłup. Każde graffiti, które mijasz, jest aktem substytucji neuroprzekaźników szczęścia. Ta miłość do liter – cyfrowych lub wykonanych lakierem - napisze mi przyszłość, o której nie śniłem, lub pogrąży mnie na samo dno.
— Kr/z/s
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn

September 20 2018

6967 467e 500
Reposted fromKisiel Kisiel viahiroshima2 hiroshima2
7610 f599
Reposted fromhalucynowa halucynowa
7611 39c2
Reposted fromhalucynowa halucynowa
7612 7419 500
Reposted fromhalucynowa halucynowa
7606 243a
with my dear Husband by Laura Makabresku
Reposted byhormezacelmaifrumos
7605 d75a 500
with my dear Husband by Laura Makabresku
Reposted byhormeza hormeza
7478 beb3 500
Reposted byswiatsiewalifuckofcourseistsoeasyolivierk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl