Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2019

4844 1aae 500
Reposted fromEmisja Emisja

June 21 2017

Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted frombylejaka bylejaka
Sponsored post

March 13 2017

Ogromnie chciała być równie beztroska jak jej rówieśnice, mieć takie samo jak one próżne przekonanie o własnej nieśmiertelności. Pragnęła niefrasobliwości swoich piętnastu lat, ale starając się ja osiągnąć, czuła pęd mijającego czasu. I tak ciężar konsekwencji stawał się wręcz nieznośny, a jaj myśli wirowały coraz szybciej, po coraz węższych kręgach.

— Paolo Giordano, Samotność liczb pierwszych
Reposted frombylejaka bylejaka

March 12 2017

Dwa dni spędziłam na klikaniu w kolejne przepisy kulinarne i czuję, że wyskakuje mi taka nerwowa fałda intelektualna – porozwijaj się, porozwijaj! A ja stoję z rozłożonymi rękami i mówię: „no, ale jak mam się rozwijać, skoro właściwie nie wiem, w którym kierunku chciałabym pójść?”

— Najgorszy człowiek na świecie
Reposted frombylejaka bylejaka

May 15 2015

I am accused. I dream of massacres. I am a garden of black and red agonies. I drink them, Hating myself, hating and fearing. And now the world conceives Its end and runs toward it, arms held out in love.
— Sylvia Plath, Three Women: A Poem for Three Voices
Reposted fromtove tove

May 01 2015

and now you are and i am now and we're
a mystery which will never happen again,
a miracle which has never happened before–
— e. e. cummings
Reposted fromtove tove

April 30 2015

9036 4d77 500
Reposted fromWredotka Wredotka viaMagnolia11 Magnolia11

April 12 2015

gdy patrzę w Twoje oczy wiem,
że nie chcę już niczego szukać      
                                                               ♡
— pezet . nieważne ♡
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej
gdy patrzę w Twoje oczy wiem,
że nie chcę już niczego szukać      
                                                               ♡
— pezet . nieważne ♡
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej

April 08 2015

Owo zdanie: ,,To zupełnie jak jak, bo ja...'' wygląda na potwierdzenie, rozwinięcie myśli poprzednika, lecz to nieprawda. W istocie rzeczy jest brutalną rewoltą przeciw brutalnej przemocy, próbą oswobodzenia z niewoli swojego ucha i chęcią opanowania - za pomocą kontrataku - ucha przeciwnika. Albowiem całe życie człowieka wśród innych ludzi jest nieustanną walką o uszy słuchaczy. Cała tajemnica sympatii, jaką darzę Taminę, polega na tym, że ona nie pragnie opowiadać o sobie. Przyjmuje okupantów swojego ucha bez protestów i nigdy nie mówi: ,,To zupełnie jak ja, bo ja...'' 
— MK
Reposted fromlubiew0 lubiew0
5788 b5ab 500
Reposted fromlubiew0 lubiew0

April 05 2015

6798 3107 500
Miłosz
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie

April 04 2015

4125 6730 500
Czesław Miłosz na plaży Rehoboth nad Atlantykiem
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie

March 31 2015

Tadeusz Różewicz "Ocalony"

Mam dwadzieścia cztery lata
ocalałem
prowadzony na rzeź.

To są nazwy puste i jednoznaczne:
człowiek i zwierzę
miłość i nienawiść
wróg i przyjaciel
ciemność i światło.

Człowieka tak się zabija jak zwierzę
widziałem:
furgony porąbanych ludzi
którzy nie zostaną zbawieni.

Pojęcia są tylko wyrazami:
cnota i występek
prawda i kłamstwo
piękno i brzydota
męstwo i tchórzostwo.

Jednako waży cnota i występek
widziałem:
człowieka który był jeden
występny i cnotliwy.

Szukam nauczyciela i mistrza
niech przywróci mi wzrok słuch i mowę
niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia
niech oddzieli światło od ciemności.

Mam dwadzieścia cztery lata
ocalałem
prowadzony na rzeź
Reposted fromjoyce-james joyce-james

March 19 2015

Not that smart. Not that hot. Not that nice. Not that funny. That’s me: I’m not that.
— John Green
Reposted fromjoyce-james joyce-james

March 18 2015

And so it turned out that only a life similar to the life of those around us, merging with it without a ripple, is genuine life, and that an unshared happiness is not happiness.
— Boris Pasternak
Reposted fromjoyce-james joyce-james

March 13 2015

Na świecie istnieją podobno dwa rodzaje ludzi. Jedni kiedy dostają szklankę dokładnie w połowie napełnioną mówią:

„Ta szklanka jest w połowie pełna”.
Ci drudzy mówią:
„Ta szklanka jest w połowie pusta”.
Jednakże świat należy do tych, którzy patrzą na szklankę i mówią: „Co jest z tą szklanką? Przepraszam bardzo… No przepraszam… To ma być moja szklanka? Nie wydaje mi się. Moja szklanka była pełna. I większa od tej!”.
A na drugim końcu baru świat pełen jest innego rodzaju osób, które mają szklanki pęknięte albo szklanki przewrócone (zwykle przez kogoś z tych, którzy żądali większych szklanek), albo całkiem nie mają szklanek, bo stały z tyłu i barman ich nie zauważył.

— Terry Pratchett - Prawda (The Truth; tłum. Piotr W. Cholewa)
Reposted fromjoyce-james joyce-james

March 11 2015

4067 60e0
Reposted fromohshit ohshit

February 22 2015

Za mną, czytelniku! Któż to ci powiedział, że nie ma już na świecie prawdziwej, wiernej,
wiecznej miłości? A niechże wyrwą temu kłamcy jego plugawy język!
Za mną, czytelniku mój, podążaj za mną, a ja ci ukażę taką miłość!
— 'Mistrz i Małgorzata' Michaił Bułhakow
Reposted fromjoyce-james joyce-james

January 31 2015

Nie jest konieczne, byś poszedł z domu. Pozostań przy stole i słuchaj, czekaj tylko. Nawet nie czekaj, bądź całkiem cicho i sam, świat sam się przed Tobą odsłoni, nie może być inaczej, będzie się wił przed tobą w ekstazie.
— Franz Kafka
Reposted fromjoyce-james joyce-james
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...